Regulamin czatu

 >>> REGULAMIN POLSKIEGO CHATU BSGO <<<

UWAGA : Na chacie globalnym obowiązuje tylko język angielski .
Poniższy regulamin dotyczy tylko i wyłącznie chatu polskiego.

>>>—————————————————————————————<<<

1. Używanie języka innego niż polski.
Kara: ostrzeżenie słowne.
Na chacie lokalnym używamy języka polskiego.
W razie niezastosowania się do polecenia moderatora nałożony zostanie ban na 1 dzień.

>>>—————————————————————————————<<<

2. Spam/Flooding/Caps.
Kara: ban na 6h.
Zaśmiecanie chatu różnego rodzaju zbędnymi bądź bezsensownymi treściami, pisanie kliku
wiadomości jedna pod drugą w krótkich odstępach czasu oraz pisanie wyłącznie dużymi literami
jest zabronione.

>>>—————————————————————————————<<<

3. Advertising (reklamy zew. gier, stron, etc.).
Kara: ban na 3 dni.
Zabrania się umieszczania na chacie reklam (treści zewnętrznych) niezwiązanych z grą.

>>>—————————————————————————————<<<

4. Rozpowszechnianie stron o treści szkodliwej.
Kara: ban na 7 dni.
Publikacja treści szkodliwych na chacie jest niedozwolona. Mowa tu o stronach wyłudzających
dane konta, dokonujących ataków na komputery graczy (malware) etc.

>>>—————————————————————————————<<<

5. Wulgaryzmy.
Kara: ban na 7 dni.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek niecenzuralnych słów na chacie jak i prób przemycenia
ich na chat np. w formie wykropkowanej, porozdzielanej spacjami czy znakami przystankowymi.
Dotyczy to wyrażeń zarówno w języku polskim jak i językach obcych.

>>>—————————————————————————————<<<

6. Obrażanie/Ubliżanie/Poniżanie.
Kara: ban na 7 dni.
Wypowiedzi mające na celu obrazę, ubliżenie czy poniżenie osoby, grupy ludzi, funkcji,
organizacji, firmy etc. są na chacie niedozwolone.

>>>—————————————————————————————<<<

7. Chamstwo.
Kara: ban na 7 dni.
Wszelkie przejawy chamstwa na chacie będą surowo zwalczane.

>>>—————————————————————————————<<<

8. Trolling.
Kara: ban na 7 dni.
Trolling polega na zamierzonym wpływaniu na innych użytkowników w celu ich ośmieszenia lub
obrażenia (czego następstwem jest wywołanie kłótni). Trolling nie jest dozwolone na chacie i
każde tego typu zjawiska będą surowo karane.

>>>—————————————————————————————<<<

9. Rasizm/Faszyzm/Wypowiedzi polityczne.
Kara: ban na 14 dni.
Na chacie zabronione jest publikowanie jakichkolwiek wypowiedzi o treściach rasistowskich,
faszystowskich czy politycznych.

>>>—————————————————————————————<<<

10. Treści erotyczne/Seksizm.
Kara: ban na 7 dni.
Na chacie zabronione jest publikowanie jakichkolwiek treści erotycznych oraz wypowiedzi o
charakterze seksistowskim.

>>>—————————————————————————————<<<

11. Groźby/Zastraszanie.
Kara: ban na 14 dni.
Grożenie oraz zastraszanie na chacie jest niedozwolone i może pociągnąć za sobą konsekwencje
prawne jak również blokadę konta w grze.

>>>—————————————————————————————<<<

12. Próby wyłudzeń.
Kara: ban na 14 dni.
Jakiekolwiek próby wyłudzeń jakichkolwiek danych tj. dane konta, dane personalne etc., dóbr
materialnych czy zakupu waluty gry są niedozwolone i będą surowo karane (z blokadą konta
włącznie).

>>>—————————————————————————————<<<

13. Handel kontami.
Kara: ban na 30 dni.
Handel kontami jest zabroniony. Za sprzedaż, kupno czy zamianę kontami i ewentualne straty z
tym związane firma Bigpoint nie odpowiada. Robisz to na własne ryzyko i nie chcemy tego na
chacie.

>>>—————————————————————————————<<<

14. Podawanie kodu BIG.
Kara: ban na 30 dni.
Całkowicie zabronione jest podawanie kodu BIG jak i innych kodów mających na celu zarobek
kosztem drugiej osoby.

>>>—————————————————————————————<<<

15. Wulgarny nick.
Kara: ban na 7 dni.
Niedozwolone jest zakładanie kont o nickach wulgarnych. Naruszenie tego punktu może
poskutkować nieodwołalną zmianą nicka przez administrację gry, a nawet do blokady konta.

>>>—————————————————————————————<<<

16. Advertising w nicku.
Kara: ban na 7 dni.
Niedozwolone jest zakładanie kont o nickach służących do celów reklamowych. Naruszenie tego
punktu może poskutkować nieodwołalną zmianą nicka przez administrację gry, a nawet do
blokady konta.

>>>—————————————————————————————<<<

17. Multikonta (używanie innych kont w celu prowadzenia dalszej dyskusji).
Kara: ban na 7 dni.
Korzystanie z multikont w celu prowadzenia dalszej dyskusji jest niedozwolone. W przypadku
zakładania kolejnego konta lub logowania się na innym w celu prowadzenia dalszej dyskusji,
konto główne gracza może zostać zablokowane od 14 dni wzwyż. Werdykt w tej sprawie
podejmuje BA na prośbę moderatora.

>>>—————————————————————————————<<<

18. Podszywanie się pod innych graczy/członków ekipy.
Kara: ban na 7 dni.
Podszywanie się pod kogokolwiek jest niedozwolone. W przypadku złamania tego punktu
regulaminu konto główne gracza może zostać zablokowane od 14 dni wzwyż. Werdykt w tej
sprawie podejmuje BA na prośbę moderatora.

>>>—————————————————————————————<<<

19. Podważanie decyzji moderatora.
Kara: ban na 14 dni.
Jakiekolwiek uwagi co do pracy moderatorów proszę kierować do pomocy technicznej.

>>>—————————————————————————————<<<

20. Obrażanie członków ekipy.
Kara: ban na 30 dni.
Wypowiedzi mające na celu obrazę, ubliżenie czy poniżenie członka ekipy BSGO są na chacie
niedozwolone i będą surowo karane.

>>>—————————————————————————————<<<

21. Niestosowanie się do jakichkolwiek poleceń moderatora.
Kara: ban na 14 dni.
Należy stosować się do poleceń moderatorów. W przeciwnym wypadku poskutkuje to banem na
chat.

>>>—————————————————————————————<<<

22. Recydywa.
Kara: standardowa kara x2.
Jeśli gracz zostanie zbanowany za dane przewinienie i po jego powrocie ponownie dopuści się
tego samego przewinienia otrzyma karę o podwójnej wysokości za dane przewinienie.

>>>—————————————————————————————<<<

23. Podawanie danych kontaktowych.
Kara: ostrzeżenie słowne.
Proszę nie podawać swoich danych kontaktowych publicznie. W tym celu zaleca się skorzystanie
z szeptu. W razie niezastosowania się do polecenia moderatora nałożony zostanie ban na 1
dzień.
Natomiast podawanie danych kontaktowych osób trzecich bez ich zgody będzie karane banem
na 3 dni.

>>>—————————————————————————————<<<

>>> ZGŁOSZENIA I OGÓLNE PYTANIA DOTYCZĄCE CHATU <<<
W przypadku chęci zgłoszenia innego użytkownika za złamanie regulaminu chatu, lub pytań
dotyczących chatu, prosimy o stworzenie wątku w sekcji ‚Chat’ na forum gry. Prosimy o nie
tworzenie zgłoszeń do Pomocy Technicznej w sprawach dotyczących chatu. Sekcja ‚Chat’ jest
prywatna i tylko Ty oraz moderatorzy będziecie w stanie wyświetlić post. Zapewniona jest pełna
dyskrecja.

>>> POSTANOWIENIA KOŃCOWE <<<
Pisząc na chacie w pełni świadomie akceptujesz regulamin i odpowiadasz za treść wiadomości.
Moderatorzy są upoważnieni do tego by instruować graczy na chacie.
Za przewinienia na chacie możliwa jest blokada konta w grze.
Za przewinienia w grze możliwe jest otrzymanie bana na chat.
Ban na chat może zostać nałożony do 7 dni od momentu przewinienia ze względu na napływające do Pomocy
Technicznej zgłoszenia o przewinieniu.
We wszystkich nieuregulowanych kwestiach decyzja pozostaje w gestii administracji
oraz osób ją reprezentujących (operatorzy, moderatorzy etc.).
Jakiekolwiek skargi czy zażalenia dotyczące banów, pracy moderatorów etc.
należy kierować bezpośrednio do pomocy technicznej
korzystając z formularza kontaktowego.

 

TL_Hubal
Ekipa Battlestar Galactica Online PL